Témaajánlatok kategória bejegyzései

MTA-KOKI témák a 2017-18-as tanévre

Acsády László (DSc)

 • Talmokirtikális hálózat, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

acsady.laszlo@koki.mta.hu

 

Cserép Csaba (PhD)

 • Mikroglia-neuron interakciók molekuláris anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel

cserep.csaba@koki.mta.hu

 

Dénes Ádám (PhD)

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során
 • A mikroglia szerepe a neuronális aktivitás és az agyi keringés szabályozásában

denes.adam@koki.mta.hu

 

Fekete Csaba (DSc)

 • Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok vizsgálata

fekete.csaba@koki.mta.hu

 

Gereben Balázs (DSc)

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

gereben.balazs@koki.mta.hu

 

Gulyás Attila (DSc)

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata
 • Closed-loop, moduláris elektrofiziológiai mérőrendszer fejlesztése optogenetikai kísérletek vezérlésére

gulyas.attila@koki.mta.hu

 

Hájos Norbert (DSc)

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

hajos.norbert@koki.mta.hu

 

Hangya Balázs (PhD)

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

hangya.balazs@koki.mta.hu

 

Hrabovszky Erik (DSc)

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukciós és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával
 • Reprodukció és energiaháztartás kapcsolatának vizsgálata  az emberi hipotalamuszban

hrabovszky.erik@koki.mta.hu

 

KáliSzabolcs (PhD)

 • Agykéregi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykéregi idegsejtek dendrit jeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejtmodellek paramétereinek meghatározására

kali.szabolcs@koki.mta.hu

 

Kalló Imre (PhD)

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázata meghatározó neuronhálózatában

kallo.imre@koki.mta.hu

 

Kittel Ágnes (DSc)

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

kittel.agnes@koki.mta.hu

 

Kovács Krisztina (DSc)

 • A bélflóra szerepének vizsgálata stresszben és a neuroimmun folyamatokban
 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

kovacs.krisztina@koki.mta.hu

 

Környei Zsuzsa (PhD)

 • A mikroglia-neuron interakció vizsgálata

kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

 

Maglócky Zsófia (DSc)

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai  és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseink molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

magloczky.zsofia@koki.mta.hu

 

Makara Judit (PhD)

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

makara.judit@koki.mta.hu

 

Mikics Éva (PhD)

 • Korai szociális zavarok következtében kialakuló abnormális agresszió hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok
 • A poszt-traumás stressz zavar hátterében álló kognitív mechanizmusok vizsgálata
 • Perinatális aszfixia ( születés körüli oxigénhiány) hosszútávú magatartási következményei

mikics.eva@koki.mta.hu

 

Nusser Zoltán (DSc)

 • Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitásának tanulmányozása

nusser.zoltan@koki.mta.hu

 

Nyíri Gábor (PhD)

 • Agykérgi vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai , optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektonmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában

nyiri.gabor@koki.mta.hu

 

Rózsa Balázs (PhD)

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkópos használatával

rozsa.balazs@koki.mta.hu

 

Sárvári Miklós (PhD)

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

sarvari.miklos@koki.mta.hu

 

Sperlágh Beáta (DSc)

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben ( depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalomcsillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulása szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel
 • Neurodegeneratív betegségek ( ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

sperlagh.beata@koki.mta.hu

 

Szabadics János (PhD)

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektofiziológiai vizsgálata
 • Jelfeldolgozás számítógépes modellezése elemi idegi struktúrákban

szabadics.janos@koki.mta.hu

 

Szabó Gábor (PhD)

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

szabo.gabor@koki.mta.hu

 

Tóth Máté (PhD)

 • A prefrontális kéreg emocionális szabályozó szerepe
 • A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában

toth.mate@koki.mta.hu

 

Ujfalussy Balázs (PhD)

 • A szinaptikus klaszterezettség szerepe a dendritikus jelintegrációban
 • Helysejtek és rács-sejtek tüzelési mintázatának elemzése

ujfalussy.balazs@koki.mta.hu

 

Vizi E Szilveszter (DSc)

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

esvizi@koki.mta.hu

 

Zelena Dóra (DSc)

 • A median raphe magatartási szerepe

zelena.dora@koki.mta.hu

ELTE Viselkedésökológia

– Min múlik, hogy fiú vagy lány utódai lesznek a szülőknek?
– Milyen hatása van az utódok nemének a szülők rátermettségére?

Az ivararány projekt keretében a fenti kérdéseket több fajnál is vizsgálhatod. Választható vizsgálati objektumok: ember, madarak, nyeles szemű legyek

Érdeklődni a rosivall@elte.hu emailen lehet.

MTA-TTK ​​Membránfehérje ​​Kutatócsoport – bioinformatika​​

Témavezető: ​​Lovrics​​ Anna ​​(MTA​​-TTK​​ Membránfehérje ​​Kutatócsoport)

Belső​​konzulens: ​​Ari ​​Eszter ​​(ELTE​​ Genetikai​​ Tanszék)

A Szakács Gergely vezette Membránfehérje kutatócsoport célja a daganatokban kialakuló gyógyszer rezisztencia megértése, annak mechanizmusainak feltárása és a rezisztens sejtek célzott elpusztítására képes vegyületek azonosítása. A csoporton belül sejt és molekuláris biológiai módszerek, állatkíserletek, illetve bioinformatika és matematikai modellezés segítségével kutatunk. A felvételt nyert hallgató a bioinformatikai munkába kapcsolódhatna be, de napi kapcsolatban lesz a többi kutatóval is.

Jelentkezni a pdf-ben feltüntetett email címen lehet.

További információ: pdf

ELTE-MTA: Neurodegenerative Diseases Drug Discovery Research (NDDDR) group

Az ELTE-MTA együttműködéssel alapult, neurodegeneratív betegségekkel foglakozó kutatócsoport várja lelkes BSc és MSc hallgatók jelentkezését, akik a TDK, vagy szakdolgozati témájukat ezen a területen szeretnék elkészíteni.

Témák:

Kiss Róbert:

 • Identification and characterization of covalent DJ-1 binding small molecules. Identified compounds could be further developed and utilized as imaging / therapeutic agents for Parkinson’s Disease (PD) and cancer.

kiss.robert@ttk.mta.hu

Tóth Lilla

 • Elucidation of the chaperon function of DJ-1, a protein linked to the onset of Parkinson’s Disease (PD) using in vitro biophysical methods.

lilla.toth.8910@gmail.com

Kárpáti Manuéla

 • In vivo investigation of the effects and mechanism of action of small molecule inhibitors on protein aggregation, linked to the onset of Alzheimer’s Disease (AD) in Drosophila melanogaster model systems.

manukarpati@gmail.com

A jelentkezőknek lehetősége van egy fiatal, dinamikus, multidiszciplináris csapat tagjává válni, megismerkedni a új technikákkal a biofizika, molekuláris- és sejtbiológia, és a biológia sok más biológiai területén.

A legalább alapszintű  angol nyelvtudás feltétel, a biológia különböző területein szerzett szakmai tapasztalat előny.

NDDDR felhívás

TDK témák az ELTE Etológia Tanszéken

Andics Attila

 • A beszédértés evolúciójának összehasonlító agyi képalkotásos vizsgálatai kutyán és emberen
 • Örömszerző hangingerek összehasonlító agyi képalkotásos vizsgálatai kutyán és emberen

Elvárt készségek/tudás: szívesen olvas angolul, szívesen tanul összetett elemzési módszereket, szívesen gondolkodik önállóan, biológiai, etológiai alapismeretek; előny, ha vannak kognitív idegtudományi és/vagy pszicholingvisztikai alapismeretei is

attila.andics@gmail.com

Faragó Tamás

 • A kutya figyelemfelkeltő vokalizációinak vizsgálata
 • Akusztikus ingerekre adott viselkedési reakciók lateralizáltsága kutyán

Elvárás, előny: angol tudományos szöveg értő olvasása, motiváltság, szervezőkészség, önállóság. Tapasztalat kutyákkal, tapasztalat/nyitottság számítógépes munka (szkriptírás, programozás) irányába.

mustela.nivalis@gmail.com

Témavezető: Gácsi Márta (MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport)

 • Kutyák szocio-kognitív képességek vizsgálata érintőképernyő segítségével
  képesség: angol nyelvű szakirodalom feldolgozása
  előny: statisztikai ismeretek
 • Kutyák szendergés alatti EEG vizsgálata – humánanalóg jelenségek kutatása
  képesség: angol nyelvű szakirodalom feldolgozása
  előny: szívesen tanul összetett elemzési módszereket

marta.gacsi@gmail.com

Témavezető: Miklósi Ádám

 • Kutya-robot interakció

Elvárt készség: etológiai ismeretek; előny a programozási ismeret vagy érdeklődés statisztikai ismeretek

amiklosi62@gmail.com

Témavezető: Pogány Ákos

 • Párhűség szociális tanulása zebrapintynél

Elvárás, előny: motivált hallgatót keresünk, aki madarakkal szeretne dolgozni, korábbi tapasztalat kistestű énekesekkel

 • Az anyai szeparáció felnőttkori hatásai egereknél

Elvárás, előny: motiváció, félelem mentesség, korábbi tapasztalat kis rágcsálókkal

akos.pogany@gmail.com

Témavezető: Pongrácz Péter

 • Tudja-e a kutya, hányan ugatnak a szomszédban?

Elvárás, előny: jó angol nyelvtudás, intenzív érdeklődés kutyák és akusztikus kommunikáció felé, affinitás számítógépes hang és adatelemzés felé, jó kommunikációs készség kutyatulajdonosokkal

 • Kutya és ember látásának kísérletes összehasonlítása

Elvárás, előny: jó angol nyelvtudás, intenzív érdeklődés kutyák és etológiai kísérletek iránt, affinitás számítógépes adatelemzés felé, jó kommunikációs készség kutyatulajdonosokkal

peter.pongracz@ttk.elte.hu

Témavezető: Topál József, Turcsán Borbála

 • A kutya, mint az autizmus egy lehetséges modellje – laboratóriumi és családi kutyák szociális-kognitív kompetenciájának vizsgálata

Elvárt készségek, tudás: tudjon / szeressen kutyákkal dolgozni. Kutyás tapasztalat, motiváltság, és kitartás előny

topaljozsef@gmail.com