TDK TÉMÁK A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN (MTA) 2016-2017. tanév

Acsády László

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

acsady.laszlo@koki.mta.hu

 

Dénes Ádám

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során

denes.adam@koki.mta.hu

 

Fekete Csaba

 • Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok elektrofiziológiai vizsgálata.

fekete.csaba@koki.mta.hu

 

Gereben Balázs

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

gereben.balazs@koki.mta.hu

 

Gulyás Attila

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata

gulyas.attila@koki.mta.hu

 

Hájos Norbert

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

hajos.norbert@koki.mta.hu

 

Hangya Balázs

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hangya.balazs@koki.mta.hu

 

Hrabovszky Erik

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával

hrabovszky.erik@koki.mta.hu

 

Káli Szabolcs

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

kali.szabolcs@koki.mta.hu

 

Kalló Imre

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban

kallo.imre@koki.mta.hu

 

Katona István

 • Új jelátviteli útvonalak molekuláris, anatómiai és élettani vizsgálata az agykéreg fejlődésében és működésében
 • Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára

katona.istvan@koki.mta.hu

 

Kittel Ágnes

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

kittel.agnes@koki.mta.hu

 

Kovács Krisztina

 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

kovacs.krisztina@koki.mta.hu

 

Környei Zsuzsa

 • A mikroglia-neuron interakció vizsgálata

kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

 

Maglóczky Zsófia

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

magloczky.zsofia@koki.mta.hu

 

Makara Judit

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

makara.judit@koki.mta.hu

 

Nusser Zoltán

 • Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitasanak tanulmanyozasa.

nusser.zoltan@koki.mta.hu

 

Nyíri Gábor

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel.
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában.

nyiri.gabor@koki.mta.hu

 

Rózsa Balázs

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

rozsa.balazs@koki.mta.hu

 

Sárvári Miklós

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

sarvari.miklos@koki.mta.hu

 

Sperlágh Beáta

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel  
 • Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

sperlagh.beata@koki.mta.hu

 

Szabadics János

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata

szabadics.janos@koki.mta.hu

 

Szabó Gábor

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

szabo.gabor@koki.mta.hu

 

Tóth Máté

 • A prefrontális kéreg emociónális szabályozó szerepe
 • A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában

toth.mate@koki.mta.hu

 

Vizi E Szilveszter

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

esvizi@koki.mta.hu

 

Zelena Dóra

 • A median raphe magatartási szerepe

zelena.dora@koki.mta.hu