TDK lehetőség a SOTE Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében

Téma: Az activin szerepének vizsgálata tumorokban
Munkacsoportunk fő témája a tumorindukált angiogenezis, amelyen belül jelenleg az activin-A szerepét vizsgáló témához várunk TDK hallgatókat. In vitro és in vivo (egér) modelleket, morfológiai és molekuláris biológiai módszereket alkalmazunk.
Az alapkutatás iránt komolyan érdeklődő TDK hallgatókat/szakdolgozókat várunk.
Korábbi közleményeinkből:
Elérhetőség: Bugyik Edina PhD, anglivlab@gmail.com
Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet