OTDK eredmények – 2021

166865068_118928560219689_4038385468462590988_n

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekcióját 2021-ben a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség szervezte meg május 3-6. között.

Talán nem túlzás visszafogottan annyit megállapítani, hogy az ELTE Biológiai Intézetét képviselő diákok (és témavezetőik) remekül helytálltak és amihez a BTDK nevében is gratulálunk!
A 18 szekcióból 11 szekcióban ELTE-s nyertes született, de ezen kívül még 9 második, egy harmadik helyet, 8 különdíjat és 3 jutalomdíjat is begyűjtöttek diákjaink.
Remélhetőleg ez a remek szereplés mindenki számára erős pozitív visszajelzés lesz, annál is inkább, mivel két év múlva az ELTE TTK lesz a házigazdája a 36. OTDK Biológia szekciójának.

A nyertesek részletes listája:
 
BIOINFORMATIKA ÉS RENDSZERBIOLÓGIA
 
2. hely (megosztott)
Bódizs Szabolcs (témavezető: Szenes Áron): Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának vizsgálata metagenom bioinformatikai analízissel
Különdíj
Tóth Ádám (témavezető: Mike Árpád): Mitől válik egy molekula jó nátriumcsatorna gátlóvá?
 
BIOTECHNOLÓGIA
Különdíj
Horváth Patrik (témavezetők: Boros Eszter és Nyitray László): A chlorotoxin és tumor-asszociált partnereinek in vitro interakciós vizsgálata
 
ETOLÓGIA ÉS VISELKEDÉSÖKOLÓGIA
1. hely
Bognár Zsófia (témavezetők: Szabó Dóra, Kubinyi Enikő): Younger and shorter-headed dogs establish eye contact sooner
2. hely
Kovács Tímea (témavezetők: Reicher Vivien, Gácsi Márta): Eltérő tanítási helyzetek hatása kutyák viselkedésére és alvásmintázatára
Különdíj
Nyitrai Viktória (témavezetők: Horváth Gergely, Herczeg Gábor): Táplálék preferencia és táplálkozási innováció barlangi és felszíni közönséges víziászkánál (Asellus aquaticus)
Sarkadi Fanni (témavezető: Rosivall Balázs): A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési rátájára
 
GENETIKA
1. hely
Kulin Anna (témavezetők: Szabó Edit és Egyed Balázs): A GLUT-1 membránfehérje és a génjében található polimorfizmusok vizsgálata kettes típusú diabéteszben
2. hely
Borbély Noémi (témavezető: Varga Máté): Az IRES-függő transzláció vizsgálata zebrahalban
 
IMMUNOLÓGIA
2. hely
Hammad Hani (témavezető: Józsi Mihály): Human factor H-related protein 5 (FHR5) modulates the activation of the classical complement pathway
Különdíj
Osváth Magdolna (témavezetők: Marx Anita és Kacskovics Imre): Ujjlenyomatkeresés myelomában – molekuláris krimi
 
MIKROBIOLÓGIA 1
1. hely
Faragó Viktória (témavezető: Borsodi Andrea): Alacsony hőmérséklethez és kis szervesanyag tartalomhoz adaptálódott extremofil baktériumok egy magashegyi permafroszt olvadéktó üledékéből
Különdíj
Medvegy Anna (témavezető: Borsodi Andrea): Magashegyi üledékmintákból izolált extremofil baktériumok UV-C toleranciája
 
MIKROBIOLÓGIA 2
2. hely
Csíkos Sándor (témavezetők: Boldizsár Imre és Kovács M. Gábor): Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata
Különdíj
Matolcsi Fruzsina (témavezetők: Hegedűsné Dr. Pintye Alexandra és Kovács M. Gábor): Fungicid-rezisztencia és A/B-genetikai csoportok vizsgálata egy tokaji dűlő lisztharmatgomba populációjában
 
MIKROBIOLÓGIA 3
1. hely
Surján András (témavezető: Vidovszky Márton): Új állati poliómavírusok felfedezése és molekuláris jellemzése
 
MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA 1
1. hely
Molnár Márton (témavezető: Simon-Vecsei Zsófia): Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális rendszerének pányvázó faktorai között
2. hely (megosztott)
Nagy-Herczeg Domonkos (témavezető: Ignácz Attila és Schlett Katalin): A dendrittüskék aktin-átrendeződésének követésére használt fluoreszcens jelölések összehasonlítása
 
MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA 2
1. hely
Hargitai Dávid (témavezető: Lőrincz Péter): A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben.
2. hely (megosztott)
Dósa Anna (témavezető: Csizmadia Tamás): Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok lebontási útra való terelésében
 
NEUROBIOLÓGIA 1
1. hely
Bakacsi Anna Virág (témavezető: Mátyás Ferenc): A colliculo-talamikus kapcsolatrendszer sejtes és szinaptikus feltérképezése
Különdíj
Csehó Fruzsina (témavezető: Bencsik Norbert): A Caskin1 fehérje szerepe a dendrittüskék kialakulásában és érésében in vitro
 
NEUROBIOLÓGIA 2
1. hely
Pillár Vivien (témavezetők: Király Bálint és Hangya Balázs): Kolinerg és dopaminerg rendszerek szimultán vizsgálata asszociatív tanulási feladatban
3. hely
Junó Vanda Katalin (témavezető: Dobolyi Árpád): The effect of the absence of amylin on the behaviour of mice
 
NÖVÉNYÉLETTAN 1
Különdíj
Farkas Sophie Zoe (témavezető: Solti Ádám): A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó gének expresszió-változása szeneszcens levelekben
 
NÖVÉNYÉLETTAN 2
1. hely
Horváth Sára (témavezető: Solymosi Katalin): Szárazságstressz hatása búza alloplazmás árpa növényekre és szülői vonalaikra
 
TAXONÓMIA, FAUNISZTIKA ÉS FLORISZTIKA
1. hely
Tóth Balázs (témavezető: Standovár Tibor): A fajkészlet változása a Völgyfő Projekt 34 éve magára hagyott tölgyesében
2. hely
László Márk (témavezető: Szövényi Gergely): A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése
 
TERMÉSZETVÉDELMI BIOLÓGIA
1. hely
Somogyi Júlia (témavezető: Szövényi Gergely): A veszélyeztetett szép hegyisáska (Arcyptera fusca) bükki populációinak méretbecslése és élőhely használata – egy védelmi program kezdeti lépései
 
JUTALOMDÍJAK
 
The American Society for Microbiology jutalomdíjai:
Csíkos Sándor (témavezetők: Boldizsár Imre és Kovács M. Gábor): Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás vizsgálata
 
Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület jutalomdíjai: 
László Márk (témavezető: Szövényi Gergely): A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése
Varga Dóra (témavezetők: Dima Bálint és Kovács M. Gábor): Hány selyemgomba van Magyarországon? Az Amanita nemzetség Vaginatae szekciójának taxonómiai revíziója