A TDK nyelve

A TDK dolgozat nyelve magyar vagy angol lehet: a cím és az összefoglaló nyelve egyezzen meg a dolgozatéval. Az előadás nyelve magyar anyanyelvűek esetén kötelezően magyar, nem magyar anyanyelvűek esetén magyar vagy angol lehet.

Ez a szabályozás megegyezik az OTDK Biológia Szekciójának szabályozásával, így a továbbjutó angol nyelvű pályamunkák probléma nélkül továbbvihetők az OTDK rendszerébe.

A formai és tartalmi követelmények természetesen nyelvtől függetlenül érvényesek. A szabályok angol nyelvű leírása itt elérhető — kérjük, irányítsák ide angol nyelvű hallgatóikat.