36. OTDK Biológia Szekció – ELTEs eredmények

36OTDK-Biologia_ELTE-cover

2023 április 24. és 26. között az ELTE Biológiai Intézete volt a 36. OTDK Biológia Szekciójának házigazdája. A konferencia 19 tagozatában közel 180 pályamunkát hallgatott meg a szakmai zsűri – a részletes programot itt olvashatjátok.

ELTE-s színekben 60 dolgozatot neveztünk és hallgatóink az alábbi eredményeket érték el:

Bioinformatika és evolúcióbiológia tagozat

2. helyezett: DEUTSCH NORBERT (témavezetők: Dosztányi Zsuzsanna, Erdős Gábor) – DisCanVis: Integrált szerkezeti és funkcionális annotációk vizualizációja a rendezetlen fehérjékben található rákos mutációk hatásának jobb megértéséhez

Biokémia és szerkezeti biológia tagozat

1. helyezett és a Turbine Kft. jutalmában részesült: NYIRI MÁRTON PÉTER (témavezetők: Dr. Kardos József, Dr. Micsonai András) – Nanoműanyagok amiloidogén fehérjék szerkezetére gyakorolt hatásának vizsgálata
2. helyezett: BARTA HENRIETT (témavezetők: Dr. Pál Gábor, Nagy Zoltán Attila) – Inhibition of the complement system is a characteristic trait of ecotin orthologs from opportunistic pathogens
3. helyezett: DÉNES LAURA (témavezetők: Dr. Reményi Attila, Dr. Alexa Anita) – RSK (Riboszomális fehérje S6-kináz) aktivitás tanulmányozására alkalmas kísérleti rendszer kidolgozása

Etológia, viselkedésökológia, humánbiológia tagozat

3. helyezett: RÁCZ DOROTTYA SZILVIA (témavezetők: Dr. Boros Marianna, Dr. Andics Attila) – A kutyaagy szófeldolgozás során mutatott fonetikai érzékenységének vizsgálata éber fMRI segítségével
Különdíj: GYENESEI KATALIN ÉVA (témavezető: Dr. Hajdu Tamás) – Győr-Kálvária összevont lelőhely késő vaskori embertani leleteinek biológiai antropológiai vizsgálata

Genetika II. (Modellorganizmusok) tagozat

3. helyezett: KERESZTES FANNI (témavezető: Dr. Kovács Tibor) – Savas lebontást szabályozó kis GTPáz fehérjék hatásának elemzése autofágia és öregedési modellekben
Különdíj: SZABÓ KATA (témavezető: Dr. Varga Máté) – Molecular basis of sexual dimorphism in paradisefish (Macropodus opercularis)

Hidrobiológia tagozat

1. helyezett: HÓCZA SZABOLCS (témavezető: Dr. Bókony Veronika) – Okozhat-e ivarváltást kétéltűekben a kémiai szúnyoggyérítés?
2. helyezett: VÁCZY-FÖLDI MÁTÉ (témavezető: Dr. Horváth Zsófia, Dr. Szabó Attila) – A fragmentáció planktonikus pro- és eukarióta egysejtű közösségekre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

Immun- és orvosi biológia tagozat

Különdíj: SÁGI STELLA MÁRTA (témavezetők: Dr. Kovács Gábor, Dr. Jakus Zoltán Péter) – Characterization of the Role of Lymphatics in Nucleoside-modified mRNA Vaccine Induced Immune Response
A Magyar Immunológiai Társaság jutalmában részesült: ÖSKÜ-OPRA JÚLIA (témavezetők: Dr. Buzás Edit, Pálóczi Krisztina)

Mikrobiológia I. tagozat

Különdíj: NÉMETH ÁBEL CSONGOR (témavezetők: Dr. Makk Judit, Lange-Enyedi Tünde Nóra) – Mineralogy and microbial diversity of the microbialites in a Hungarian thermal well water  (Köröm, Hungary)

Mikrobiológia II. tagozat

2. helyezett: MITRÓ GERGŐ (témavezető: Dr. Vidovszky Márton) – Új szarvasmarha-adenovírus első európai kimutatása és előzetes molekuláris jellemzése

Molekuláris és sejtbiológia I. tagozat

1. helyezett és a Turbine Kft. jutalmában részesült: HARGITAI DÁVID (témavezető: Dr. Lőrincz Péter) – Az autofagoszóma szekréciós útvonal karakterizálása
3. helyezett: LENZINGER DORINA (témavezető: Dr. Visnovitz Tamás, Németh Krisztina) – MVB-szerű extracelluláris vezikulák kibocsátásának vizsgálata
Különdíj: BALÁZS VILLŐ (témavezetők: Dr. Boda Attila, Dr. Lőrincz Péter) – Az autofagoszóma-mozgatás molekuláris faktorainak azonosítása ecetmuslicában

Molekuláris és sejtbiológia II. tagozat

2. helyezett: DÓSA ANNA (témavezető: Dr. Csizmadia Tamás) – A K63-kapcsolt poliubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulum-lizoszóma fúzióban

Neurobiológia tagozat

1. helyezett: SZENDI VIVIEN (témavezetők: Dr. Dobolyi Árpád, Puska Gina) – The role of the lateral septum in maternal adaptation
2. helyezett: DARAI LUCA (témavezetők: Dr. Keller Dávid, Dr. Dobolyi Árpád) – A mediális prefrontális kéreg projekciós neuronjainak szerepe patkányok szociális viselkedésében
Különdíj: BAUER KRISZTINA RITA (témavezető: Dr. Tárnok Krisztián) – Depolarizációs mintázatok hatása egér neurális őssejtvonalból differenciáltatott neuronok fejlődésére
Különdíj: MAÁCZ FRUZSINA (témavezetők: Prof. Dr. Sperlágh Beáta, Dr. Gölöncsér Flóra) – Szumatriptán hatása a P2X7 purinerg receptor mediált jelátvitelre az amfetamin által kiváltott akut mánia egér modellben

Neurofiziológia tagozat

3. helyezett: FÖLDI PÉTER (témavezető: Dr. Hájos Norbert) – Noxious stimulus alters neuronal firing in the periaqueductal grey in a cell type-dependent manner
Különdíj: CSÓTAI ZSÓFIA (témavezető:: Dr. Szűcs Attila, Dr. Tárnok Krisztián) – Idegi őssejtekből kialakított neuronális sejtrendszerek elektrofiziológiai jellemzése

Növényökológia tagozat

2. helyezett: TÓTH BALÁZS (témavezető: Standovár Tibor) – Lékdinamikai vizsgálatok a Völgyfő Projekt 35 éve magára hagyott tölgyesében

Természetvédelmi biológia tagozat

Különdíj: HORVÁTH ANNA (témavezetők: Dr. Horváth András, Dr. Kalapos Tibor) – A Kisszékelyi-völgy természeti értékeinek felmérése

Tumor- és orvosi biológia tagozat

Különdíj: DR. BOGNÁRNÉ HUSZÁR ANNAMÁRIA (témavezető: Dr. Hegyesi Hargita) – Szívizomkárosodás molekuláris markereinek vizsgálata

Szintén intézeti kötődésű még két további helyezés:

Állatökológia, faunisztika, taxonómia tagozat

1. helyezett: SZŐCS BORÓKA (BBTE – témavezetők: Dr. Markó Bálint, Dr. Sárospataki Miklós)  – Háziméhek (Apis mellifera) testfelszíni gombaflóra összetételének vizsgálata (Megj: Boróka most a BI hallgatója)

Bioinformatika és evolúcióbiológia tagozat

1. helyezett és a Turbine Kft. jutalmában részesült: KÁROLYI ADÉL (ATE – témavezető: Scheuring István)

Végül, nem intézeti kötődéssel, de ELTE-s színekben, a Savaria Egyetemi Központban végzett munkájukkal helyezést értek el:

Neurofiziológia tagozat

Különdíj: RAUCH ENIKŐ (ELTE-SEK, témavezető: Dr. habil. Kovács Zsolt) – A keton táplálékkiegészítők hatása az izoflurán indukálta glükózszint emelkedésre és a felébredésig eltelt időtartamra nőstény WAG/Rij patkányokban.

Állatökológia, faunisztika, taxonómia tagozat

3. helyezett : TAKÁCS PÉTER (ELTE-SEK, témavezetők: Dr. Gyurácz József, Dr. Erdélyi Károly) – Énekesmadarakon élősködő parazita atkafaj(ok) vizsgálata Magyarországon.

Természetvédelmi biológia tagozat

2. helyezett: HORVÁTHNÉ DANI BRIGITTA ROXÁNA (ELTE-SEK, témavezető: Dr. habil. Skribanek Anna) – Háztartási mosószerek és a zero waste mosás környezeti hatásának vizsgálata.

 A nyertes hallgatóknak és témavezetőiknek a BTDK vezetősége nevében is gratulálunk!