Plágiumvizsgálat

A feltöltött dolgozatokat megvizsgáljuk a sztaki kopi plágiumkereső segítségével, amely szövegszerű egyezéseket keres az adatbázisában szereplő dokumentumok és a magyar nyelvű Wikipédia tartalmával. A tapasztalatok alapján a KOPI által generált eredményben néhány százalékos egyezés valódi “plágium” nélkül is előfordul, de körülbelül 10%-os egyezéstől kezdődően alaposan megvizsgáljuk az egyes eseteket.

A TDK gyakorlatában lényegében kizárt kutatási eredmények plagizálása, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy az irodalmi áttekintés (bevezetés), illetve diszkusszió részeknél is követni kell az etikus idézés szabályait.

Tartalmi idézés: Ha korábbi eredményekre újonnan fogalmazott (illetve átfogalmazott) szöveggel utalunk, akkor az eredményeket közlő tudományos publikáció hivatkozását kell beszúrni a szövegbe, a publikáció pedig az irodalomjegyzékbe kerül.

Szó szerinti idézés: Ha teljes mondatot vagy több mondatot szó szerint veszünk át, akkor – a forrás fentiek szerinti feltüntetése mellett – az átvett rész kezdetét és végét idézőjelekkel jelöljük. Ebben az esetben az átvett szöveg nem módosítható.

Ábrák esetleges átvételénél szintén fel kell tüntetni az eredeti forrást.

Hosszabb teljes mondat, illetve szövegrész idézőjelek nélküli átvétele plágiumnak minősül. Kivétel az “önplágium”: saját egyéb munkából átvehetők szó szerinti részek, ebben az esetben a forrást idézni is csak a saját korábbi kutatási eredményekre vonatkozóan szükséges (a régi és az új eredmények egyértelmű megkülönböztethetősége érdekében).

Mivel a plágium (akár a jó ízlés) határai pontosan nem meghatározhatók, minden “gyanús” esetet egyenként vizsgálunk meg, az érintett hallgató és témavezetője bevonásával. Csak az egyértelműnek ítélt eseteket szankcionáljuk és hozzuk nyilvánosságra, a BTDK vezetőségének kollektív döntésével. Bízunk benne, hogy erre sohasem lesz szükség.