A dolgozat formai követelményei

 A TDK dolgozat formai követelményei:

A szövegtörzs maximális terjedelme (szóközökkel együtt): 27000 karakter. A címoldal, a tartalom- és rövidítésjegyzék, az összefoglaló, a szerzői hozzájárulás, az irodalomjegyzék és a köszönetnyilvánítás, illetve az ábrák és táblázatok tartalma nem számítanak bele a limitbe, minden egyéb igen (ábrafeliratok, függelék és szövegdobozok tartalma is). Az ábrák és táblázatok együttes száma legfeljebb 12 lehet.

Az ábrákat és táblázatokat a szövegbe illesztve kell a dolgozatba szerkeszteni. Az ábrákat, táblázatokat és egyenleteket számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábráknak és táblázatoknak rövid cím javasolt.

A dolgozat javasolt felépítése: Tartalomjegyzék, Összefoglaló, (Rövidítésjegyzék), Bevezető, Célkitűzések, Anyagok és módszerek, Eredmények és megvitatásuk, Szerzői Hozzájárulás, Irodalom. A javasolt felépítéstől kisebb mértékben el lehet térni (pl. a Bevezetővel összevont Célkitűzések; külön Eredmények és DiszkusszióAnyagok és módszerek helyett Modellek; stb). Az Összefoglaló kötelező elem: maximális terjedelme 1500 karakter (szóközökkel együtt); megegyezhet a jelentkezéskor feltöltött összefoglalóval. A pontokba szedett Szerzői Hozzájárulás szintén kötelező elem: a dolgozat szerzője egy legfeljebb négy pontból, pontonként egy-egy mondatból álló felsorolásban, egyes szám első személyben ismertesse az általa végzett vizsgálatokat és azok eredményét. Több szerző esetén szerzőnként külön listát kell készíteni. A Szerzői Hozzájárulás végén pedig nyilatkozzanak korábbi intézményi TDK eredményeikről az alábbi alábbi két szöveg egyikének megadásával:

VAGY: “Ezúton nyilatkozom, hogy TDK konferencián korábban nem értem el helyezést. Ha a jelen BTDK Konferencia előtt másik TDK konferencián helyezést érek el, arról a BTDK szervezőit még a konferencia előtt értesítem, a nyertes pályamunkát eljuttatom hozzájuk.
VAGY: “Ezúton nyilatkozom, hogy “…” című pályamunkámmal a “…” TDK konferencián helyezést értem el. A helyezett pályamunkát a jelen BTDK jelentkezésem részeként eljuttattam a szervezőkhöz.

Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen, kell a szövegbe beilleszteni, és az Irodalom részben felsorolni.

Ajánlott (nem kötelező) formázás: másfeles sorköz, 11-es betűméret, sorkizárás, 2,5 cm-es margók.

Az új, saját eredmények egyértelmű feltüntetése:

A dolgozat fogalmazásánál törekedjenek arra, hogy a szerző(k) egyéni kutatómunkája egyértelműen azonosítható legyen, világosan különüljön el a kutatást végző csoport többi tagjának munkájától. Ahol csak lehet, használjanak egyes szám első személyű megfogalmazást, illetve több szerző esetén a szövegben jelöljék az egy-egy szerző által elvégzett munkát.

Abban az esetben, ha a szerzőnek (vagy bármely társszerzőnek) már volt intézményi (ELTE-s vagy nem ELTE-s) TDK konferencián díjazott pályamunkája, a szövegben egyértelműen el kell különíteni a már a korábbi dolgozatban is szereplő eredményeket az újonnan bemutatottaktól. A zsűri a tudományos eredmények értékelésénél csak az új eredményeket veszi figyelembe. (A dolgozatot bíráló zsűritagok az ilyen esetben kötelezően benyújtandó korábbi díjazott pályamunkát is megkapják, hogy ellenőrizhessék az átfedést).