Az előadások értékelése

Az előadásokat valamennyi zsűritag értékeli az alábbi négy szempont alapján, öt-, illetve tízfokozatú skálán:

1. A munka* tudományos értéke (1 – 10 pont)

2. Az elkészített prezentáció (diasor) minősége (1 – 5 pont)

3. A prezentáció bemutatásának minősége, az előadói készség (1 – 5 pont)

4. Az előadó szakmai tájékozottsága és vitakészsége (1 – 5 pont)

Összesen: maximum 25 pont. Minden kategóriában csak egész pont adható.

*Több szerző esetén az egy főre eső munkát kell figyelembe venni, tehát adott pontszámhoz többszerzős munka esetén nagyobb mennyiségű elvégzett munka várható el. A 2-4. szempontok pontszámai többszerzős előadás esetén az előadás egészét jellemezzék.

A pályamunkák összpontszámát a következőképpen számoljuk ki: a zsűritagok által az előadásra adott pontok átlagának (maximum 25 pont) kétszeresét adjuk össze a dolgozatok előzetes bírálatából származó pontszámmal (maximum 30 pont). A maximális összpontszám 80 pont. A pályamunka helyezése az adott szekció összpontszámainak rangsorából adódik.

Az előadások 1/3-a díjazható, az egyes szekciókon belül kiosztható helyezések száma ennek megfelelően a szekció méretétől függ.  A zsűri szabadon dönthet a OTDK-ra továbbjutó további hallgatók számáról.