A dolgozatok értékelése

A dolgozatokat a zsűri két-két tagja értékeli az alábbi öt szempont alapján, öt-, illetve tízfokozatú skálán:

1. A téma jelentősége, újszerűsége és bemutatása: mennyire tudta tágabb összefüggéseibe helyezni munkáját a kitűzött célok indoklására (1 – 5 pont)

2. A vizsgálati módszerek bemutatása, alkalmassága és alkalmazása (1 – 5 pont)

3. Az elvégzett munka mennyisége* és az elért eredmények színvonala (1 – 10 pont)

4. Az eredmények értékelése, a következtetések megalapozottsága (1 – 5 pont)

5. A dolgozat szerkezete és stílusa (1 – 5 pont)

Összesen: maximum 30 pont. Minden kategóriában csak egész pont adható.

*Több szerző esetén az egy főre eső munkát kell figyelembe venni, tehát adott pontszámhoz többszerzős munka esetén nagyobb mennyiségű elvégzett munka várható el. Értelemszerűen minden esetben a szerzők sajátként feltüntetett munkáját kell ebben a pontban értékelni.

Abban az esetben, ha a szerző(k bármelyike) korábbi TDK konferencián már helyezést ért el, a tudományos eredményekre vonatkozó 3. és 4. pontban a zsűri a korábbi munkához képest új eredményeket értékeli.

A dolgozatokra kapott pontok 3/8 arányban számítanak bele a végső eredménybe.