A jelentkezés feltételei

A BTDK konferenciára jelentkezés feltételei:

1. A bemutatandó pályamunka valamilyen módon az ELTE-hez kötődik. Ennek háromféleképpen lehet eleget tenni:

a) A pályamunka (legalább egyik) szerzője az ELTE TTK BSc vagy MSc hallgatója (passzív félév megengedett).

b) A jelentkező más egyetem BSc vagy MSc hallgatója, de (legalább egyik) témavezetője az ELTE TTK (vagy ott működő akadémiai csoport) oktatója vagy kutatója.

c) A jelentkező kutató középiskolás, akinek témavezetője vagy belső konzulense az ELTE TTK (vagy ott működő akadémiai csoport) oktatója vagy kutatója. Belső konzulens abban az esetben kérhető fel, ha a középiskolás témavezetője nem egyetemhez affiliált; a konzulens nyilatkozatban igazolja, hogy a pályamunka megfelel a BTDK szokásos minőségi követelményeinek, és másik intézményi TDK konferencián nem versenyeztetik.

2. A szerzők száma legfeljebb kettő; szerző csak egyetemi hallgató vagy kutató középiskolás lehet. MSc abszolutóriumot szerzett hallgató – az OTDK szabályozásával összhangban – már nem nevezhet, nem szerepelhet a szerzők között.

3. A témavezetők száma legfeljebb kettő.

4. Aki korábbi TDK konferencián már ért el helyezést (akár az ELTE-n, akár másutt), az csak a díjazott pályamunkától lényegesen eltérő pályamunkával nevezhet, ami vagy független, új kutatási projektre épül, vagy a korábbi munka jelentős továbbfejlesztését képviseli. A jelentkezéskor a korábban díjazott dolgozatot is kérjük (külön e-mailben a btdk@ttk.elte.hu címre), és a zsűri a kutatási eredmények értékelésénél kizárólag a korábbi dolgozatban még nem szereplő, új eredményeket veheti figyelembe.

A jelentkezéshez egy legfeljebb 1500 karakteres összefoglalót kell elektronikus úton feltölteni (az online jelentkezési rendszert szeptember végén nyitjuk meg). A beérkezett összefoglalók alapján készítjük el a szekciók beosztását. A teljes pályamunkákat szintén elektronikus úton lehet majd feltölteni. A részletes formai követelmények és értékelési szempontok leírása a további szócikkekben elérhető. (Az esetleges mellékleteket — középiskolás esetén témavezetői nyilatkozat, illetve  korábbi helyezett esetén a korábbi dolgozat — nem az összefoglalóval, hanem a teljes pályamunkával együtt kérjük majd).