BTDK 2016: online feltöltés

[!FIGYELEM: a gmail hajlamos spam mappába tenni a regisztráció megerősítéséhez kiküldött automatikus levelet. Akinek nem érkezett meg, nézzen körül a spamek között. (Illetve olyan is előfordult, hogy valaki elírta az e-mail címét, de ezt általában látjuk, mert hibaüzenetet kapunk, hogy a levél nem volt kézbesíthető. (Extra pech, ha pont egy létező idegen cím jött ki az elírásból…). Aki alapos körülnézés után sem találja a visszaigazoló e-mailt, írjon a btdk@btdk.elte.hu címre.]

Megnyitottuk az online feltöltési és bírálati rendszert. Ha a korábbi években már regisztráltál, akkor használhatod a korábbi belépési kódot, egyébként először regisztrálnod kell az oldalon. Belépés után jelentkezhetsz az idei konferenciára, és feltöltheted az összefoglalót, meg a pályamunka egyéb adatait. Kétszerzős pályamunka esetén mindkét szerzőnek rendelkeznie kell regisztrációval: a dolgozat adatait az egyik szerző viszi be, megadja a másik szerzőt, majd a másik szerző megerősíti a társszerzőségét.

Idén először arra is  lehetőséged van, hogy megadd a preferenciáid arra vonatkozólag, hogy a pályamunkád milyen szekcióba soroljuk be. Ezt egyelőre külön Google Forms űrlapon teheted meg (csütörtökön 1 óráig) — ennek a kitöltése nem kötelező, de megkönnyíti a dolgunkat, és növelheti annak az esélyét, hogy a szekcióbeosztás a Te preferenciád tükrözze. Ugyanakkor elképzelhető, hogy erre nem lesz minden esetben módunk (mivel a beosztásnál az összes dolgozatra vonatkozó “globális optimumot” keressük, ami szükségképpen kompromisszum). Ha beválik az újítás, akkor jövőre beépítjük a feltöltési rendszerbe. (Figyelmeztetés: az online rendszerben kell határidőre leadnod a jelentkezést — a Google Form kitöltése önmagában nem jelent jelentkezést, és nem is feltétele annak).

A teljes pályamunkát az összefoglaló feltöltése után bármikor feltöltheted (legkésőbb a vonatkozó határidőig).

BTDK 2016: végleges időpontok

Az összefoglaló feltöltésének határideje: 2016. október 13. 12:00 (dél).

A pályamunkák feltöltésének határideje: 2016. október 27. 23:59.

A konferencia időpontja: 2016. november 26. (kb. 9-13 között – részletes program november elején)

A részvétel feltételei és szabályai a tavalyi évhez képest nem változnak: itt elérhetők. Egyetlen újítás, hogy a feltöltött pályamunkákat az idei évtől teljes körűen ellenőrizni fogjuk a sztaki kopi plágiumkeresővel (részletek itt).

A feltöltési rendszert legkésőbb október 11-én reggel megnyitjuk, innen (a BTDK honlapról) lesz elérhető.

A dolgozatok bírálatait a konferencia hetének elején küldjük ki a szerzőknek.

Környezettudományi kari TDK

A Környezettudományi Centrum ebben a tanévben is megrendezi a Kari Környezettudományi Konferenciát – nem csak a kar hallgatóinak.

A jelentkezés mindenki száméra nyitott, akinek a témája beleillik a környezettudomány tárgykörébe. A jelentkezés hasonlóan zajlik, mint a biológus TDK-n: pályamunkát kell beadni, majd a konferencia keretein belül be kell mutatni. Azok a dolgozatok, amelyeket a zsűri érdemesnek ítél, indulhatnak a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Jelentkezési határidő: 2016. december 2. péntek

 Kivonat (rövid összefoglaló) beadása: 2016. december 2. péntek

 Kivonat értékelése és a hallgatók értesítése az elfogadásról: 2016. december 6. kedd

 Dolgozat beadása: 2016. december 9. péntek

 

Kari konferencia: 2016. december 20. kedd

Jelentkezési lapot az alábbi címről lehet letölteni: Jelentkezési lap

Elküldeni az egyoldalas összefoglalóval együtt az alábbi emailcímre lehet: anzsu7@caesar.elte.hu

Magát a kiírást és a részletesebb tudnivalókat a linkről tudjátok letölteni: Kiírás

2016 Gólya-nap: bemutatkozik a BTDK

Idén is megrendezzük a hagyományos BTDK Gólya-napot, amelyen bemutatjuk a biológus TDK működését, a kutató hallgatók, a témavezetők és a szervezők szemszögéből. Ha kutatói pályára készülsz, a TDK az első “lépcsőfok” — a Gólya-napon pedig megmutatjuk, hogyan léphetsz fel erre a lépcsőfokra…

Időpont: 2016. október 10. 17.15

Helyszín: ELTE Biológiai és Paleontológiai Múzeum (Déli Tömb, földszint)

Program:
17.15 – 17.30 Mi a TDK? (gyakorlati információk és “toborzás”; Müller Viktor, Füzesi Dóra)
17.30 – 18.30 Miért érdemes TDK-zni? Esettanulmányok a témavezető és a(z egykori) hallgató szemszögéből (Juhász Gábor tudományos tanácsadó és tanítványa, Boda Attila)

Végül, de nem utolsósorban: a TDK nemcsak a hallgatókért, hanem a hallgatók által is működik, akik a szervezés dandárját végzik. A Gólya-napon azt is megtudhatod, hogyan csatlakozhatsz a remek csapathoz!

Ha jössz, kérlek, jelöld a Facebookon!

TDK TÉMÁK A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN (MTA) 2016-2017. tanév

Acsády László

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

acsady.laszlo@koki.mta.hu

 

Dénes Ádám

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során

denes.adam@koki.mta.hu

 

Fekete Csaba

 • Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok elektrofiziológiai vizsgálata.

fekete.csaba@koki.mta.hu

 

Gereben Balázs

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

gereben.balazs@koki.mta.hu

 

Gulyás Attila

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata

gulyas.attila@koki.mta.hu

 

Hájos Norbert

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

hajos.norbert@koki.mta.hu

 

Hangya Balázs

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hangya.balazs@koki.mta.hu

 

Hrabovszky Erik

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával

hrabovszky.erik@koki.mta.hu

 

Káli Szabolcs

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

kali.szabolcs@koki.mta.hu

 

Kalló Imre

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban

kallo.imre@koki.mta.hu

 

Katona István

 • Új jelátviteli útvonalak molekuláris, anatómiai és élettani vizsgálata az agykéreg fejlődésében és működésében
 • Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára

katona.istvan@koki.mta.hu

 

Kittel Ágnes

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

kittel.agnes@koki.mta.hu

 

Kovács Krisztina

 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

kovacs.krisztina@koki.mta.hu

 

Környei Zsuzsa

 • A mikroglia-neuron interakció vizsgálata

kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

 

Maglóczky Zsófia

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

magloczky.zsofia@koki.mta.hu

 

Makara Judit

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

makara.judit@koki.mta.hu

 

Nusser Zoltán

 • Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitasanak tanulmanyozasa.

nusser.zoltan@koki.mta.hu

 

Nyíri Gábor

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel.
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában.

nyiri.gabor@koki.mta.hu

 

Rózsa Balázs

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

rozsa.balazs@koki.mta.hu

 

Sárvári Miklós

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

sarvari.miklos@koki.mta.hu

 

Sperlágh Beáta

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel  
 • Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

sperlagh.beata@koki.mta.hu

 

Szabadics János

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata

szabadics.janos@koki.mta.hu

 

Szabó Gábor

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

szabo.gabor@koki.mta.hu

 

Tóth Máté

 • A prefrontális kéreg emociónális szabályozó szerepe
 • A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában

toth.mate@koki.mta.hu

 

Vizi E Szilveszter

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

esvizi@koki.mta.hu

 

Zelena Dóra

 • A median raphe magatartási szerepe

zelena.dora@koki.mta.hu

2016 Tavaszi Iskola: beszámoló és felvételek

(Régi tartozásunkat leróva közzétesszük az idei tavaszi iskola beszámolóját).

ti16fatornyos

Az alábbiakban Csíkos Sándor beszámolója olvasható az Ember és Biológia tavaszi iskoláról (a bejegyzés végén az Iskolán készült felvételek, és az anonim elégedettségi felmérés eredményei is elérhetők).


 

Április 22-24. között Királyréten megrendezték az idei Biológus Tavaszi Iskolát. A fókuszban az ember és a biológia közötti kapcsolatok álltak. Az előadók neves tudósok, az érdeklődők pedig az ELTE biológus hallgatói és lelkes középiskolások közül kerültek ki.

A háromnapos rendezvényen hét különböző előadást hallgathattunk meg. A lelkes közönség, kérdésekkel bombázva az előadókat, pedig tett azért, hogy ezek az előadások interaktívak legyenek. A programok után főleg ismerkedéssel foglaltuk el magunkat.

2016 Tavaszi Iskola: beszámoló és felvételek bővebben…