BTDK 2016: végleges időpontok

Az összefoglaló feltöltésének határideje: 2016. október 13. 12:00 (dél).

A pályamunkák feltöltésének határideje: 2016. október 27. 23:59.

A konferencia időpontja: 2016. november 26. (kb. 9-13 között – részletes program november elején)

A részvétel feltételei és szabályai a tavalyi évhez képest nem változnak: itt elérhetők. Egyetlen újítás, hogy a feltöltött pályamunkákat az idei évtől teljes körűen ellenőrizni fogjuk a sztaki kopi plágiumkeresővel (részletek itt).

A feltöltési rendszert október elején nyitjuk meg, innen (a BTDK honlapról) lesz elérhető.

A dolgozatok bírálatait a konferencia hetének elején küldjük ki a szerzőknek.

2016 Tavaszi Iskola: beszámoló és felvételek

(Régi tartozásunkat leróva közzétesszük az idei tavaszi iskola beszámolóját).

ti16fatornyos

Az alábbiakban Csíkos Sándor beszámolója olvasható az Ember és Biológia tavaszi iskoláról (a bejegyzés végén az Iskolán készült felvételek, és az anonim elégedettségi felmérés eredményei is elérhetők).


 

Április 22-24. között Királyréten megrendezték az idei Biológus Tavaszi Iskolát. A fókuszban az ember és a biológia közötti kapcsolatok álltak. Az előadók neves tudósok, az érdeklődők pedig az ELTE biológus hallgatói és lelkes középiskolások közül kerültek ki.

A háromnapos rendezvényen hét különböző előadást hallgathattunk meg. A lelkes közönség, kérdésekkel bombázva az előadókat, pedig tett azért, hogy ezek az előadások interaktívak legyenek. A programok után főleg ismerkedéssel foglaltuk el magunkat.

2016 Tavaszi Iskola: beszámoló és felvételek bővebben…

8. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 8. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.


Pályázók köre
Pályázhat a 2015/2016. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, bármilyen szakirányú BSc képzésben és osztatlan orvos- és kétszakos tanárképzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgató.
Téma
Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai
vagy
Mesterséges evolúció: Új baktériumok létrehozása és felhasználása az emberi életminőség javítására

Tematikai követelmények:
A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 5 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy statisztikai elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a győztes hallgató a Bolyai Díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

További információk: a pályázatfigyelő honlapján

Témavezetői kitüntetések

A BTDK Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díjának idei díjazottja Dr. Haller József, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója.

Nagy örömünkre az ELTE TTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa által adományozott Kari TDK Érem idei kitüntetettje Kériné Dr. Borsodi Andrea, a Mikrobiológiai Tanszék habilitált docense.

A kitüntetetteknek gratulálunk, és köszönjük a biológus hallgatók tehetséggondozásában végzett kiemelkedő munkájukat!

Zboray Tanár Úr: köszönet

Dr. Zboray Géza saját kérésére visszavonul a BTDK vezetőségéből. Zboray Tanár Úr kiváló előadóként, nagy hatású tanáregyéniségként biológus hallgatók generációinak adott életre szóló útravalót a tudomány iránti szenvedélyes lelkesedésből. A Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény vezetőjeként és a BTDK vezetőségi tagjaként nyugalomba vonulása után is folytatta a tehetséggondozást. 1995-2006 között a BTDK elnöke, 2012-16 között alelnöke volt, tapasztalatával, tanácsaival segítve az új vezetőség — egykori tanítványai — munkáját. Hálásan köszönjük a lelkesítést és példamutatást, a tanácsaira pedig a jövőben is számítunk!