Témavezetői kitüntetések

A BTDK Juhász-Nagy Pál Tehetséggondozó Díjának idei díjazottja Dr. Haller József, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója.

Nagy örömünkre az ELTE TTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa által adományozott Kari TDK Érem idei kitüntetettje Kériné Dr. Borsodi Andrea, a Mikrobiológiai Tanszék habilitált docense.

A kitüntetetteknek gratulálunk, és köszönjük a biológus hallgatók tehetséggondozásában végzett kiemelkedő munkájukat!

Zboray Tanár Úr: köszönet

Dr. Zboray Géza saját kérésére visszavonul a BTDK vezetőségéből. Zboray Tanár Úr kiváló előadóként, nagy hatású tanáregyéniségként biológus hallgatók generációinak adott életre szóló útravalót a tudomány iránti szenvedélyes lelkesedésből. A Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény vezetőjeként és a BTDK vezetőségi tagjaként nyugalomba vonulása után is folytatta a tehetséggondozást. 1995-2006 között a BTDK elnöke, 2012-16 között alelnöke volt, tapasztalatával, tanácsaival segítve az új vezetőség — egykori tanítványai — munkáját. Hálásan köszönjük a lelkesítést és példamutatást, a tanácsaira pedig a jövőben is számítunk!

Tavaszi Iskola 2016: előadásanyagok és felvételek

Alább elérhető a legtöbb előadás felvétele és diasora. (Némelyik felvételt a technika ördöge — enyhe képzavarral — sajnos megtorpedózta).

A felvételek egyben is elérhetők: lejátszási lista a YouTube-on.

Hamarosan fényképes beszámolót is közzéteszünk a Tavaszi Iskoláról.

A 2016-os Liftbeszéd Fesztivál díjazottjai

A II. Élettudományi Liftbeszéd Fesztivál szervezői ezúton is köszönik minden résztvevőnek, zsűritagnak, szponzornak és hallgatónak a részvételt, és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

A résztvevők idén is három kategóriában indulhattak, és minden kategóriában ketten kaptak díjat a legjobb liftbeszéd (2 perces, tudományos-ismeretterjesztő előadás) megtartásáért. Ebben az évben is remek, összeszedett előadásokat hallhattunk, amiknek a felvételei is hamarosan megtekinthetőek lesznek a honlapon.

A zsűri tagjai a 2016-os évben: Scheuring István, Rédei Tamás, Kovács Mihály, Molnár Orsolya, Solti Ádám, Joós Andrea, Laza Bálint és Kovács M. Gábor.

„MSc előtti” kategória
1. Babiczky Ákos
2. Reicher Vivien

MSc kategória
1. Miskolczi Christina
2. Boda Attila

„MSc utáni” kategória
1. Mokos Judit
2. Orbán Ildikó

Különdíjban részesültek: Kiss Lola Virág, Merczel Kinga, Szentirmai Veronika, Ignácz Attila

TDK témák a kísérleti orvostudományi kutatóintézetben (MTA KOKI) (2015-2016. tanév)

Acsády László

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

acsady.laszlo@koki.mta.hu

Dénes Ádám

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során

denes.adam@koki.mta.hu

Fekete Csaba

 • Energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok tanulmányozása rágcsáló és emberi agyban
 • Az alacsony T3 szindrómát kiváltó központi idegrendszeri és perifériás folyamatok tanulmányozása

fekete.csaba@koki.mta.hu

Gereben Balázs

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

gereben.balazs@koki.mta.hu

Gulyás Attila

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata

gulyas.attila@koki.mta.hu

Hájos Norbert

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

hajos.norbert@koki.mta.hu

Hangya Balázs

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hangya.balazs@koki.mta.hu

Hrabovszky Erik

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció központi idegrendszeri szabályozásában
 • Kisspeptin szerepe a pubertás szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával

hrabovszky.erik@koki.mta.hu

Káli Szabolcs

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

kali.szabolcs@koki.mta.hu

Kalló Imre

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban

kallo.imre@koki.mta.hu

Kittel Ágnes

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

kittel.agnes@koki.mta.hu

Kovács Krisztina

 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

kovacs.krisztina@koki.mta.hu

Környei Zsuzsa

 • Retinoidok szerepe az agyi barrier funkciók fenntartásában és szabályozásában

kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

Maglóczky Zsófia

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

magloczky.zsofia@koki.mta.hu

Makara Judit

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

makara.judit@koki.mta.hu

Nyíri Gábor

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel.
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában.

nyiri.gabor@koki.mta.hu

Rózsa Balázs

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

rozsa.balazs@koki.mta.hu

Sárvári Miklós

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások
 • miklos@koki.mta.hu

Sperlágh Beáta

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel
 • Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

sperlagh.beata@koki.mta.hu

Szabadics János

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata

szabadics.janos@koki.mta.hu

Szabó Gábor

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

szabo.gabor@koki.mta.hu

Vizi E Szilveszter

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

esvizi@koki.mta.hu

Zelena Dóra

 • A median raphe magatartási szerepe
 • A poszttraumás stresszzavar glutamaterg befolyásolhatósága
 • Skizofrénia állatmodelljei: a vazopresszin-hiányos Brattleboro patkány
 • Az agresszió vazopresszinerg szabályozása Brattleboro patkányokban

zelena.dora@koki.mta.hu