Füzesi Dóra összes bejegyzése

Liftbeszéd Fesztivál 2017! – Jelentkezés

Elindult a jelentkezés a 3. Élettudományi Liftbeszéd Fesztiválra!

Időpont: március 8. szerda 17:00
Helyszín: Déli tömb, D-0-803 (Szabó József terem)

Meghosszabbított nevezési határidő: 2017. március 3. éjfél!

Nevezés: https://goo.gl/RJUOGH
facebook: fb.com/events/121130871731988


Zsűri:

Erdei Anna, zsűrielnök (immunológus, ELTE)
Molnár Kinga (sejtbiológus, ELTE)
Nyakó András (újságíró, Bors)
Ősi Attila (paleontológus, ELTE)
Rosivall Balázs (viselkedésökológus, ELTE)
Varga Máté (genetikus, ELTE, Critical Biomass)
Vidacs Júlia (animátor, Magyar Természettudományi Múzeum)
Zsiros László Róbert (tudományos ismeretterjesztő, Szertár)

 

A közérthetőség nem luxus

TDK TÉMÁK A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN (MTA) 2016-2017. tanév

Acsády László

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

acsady.laszlo@koki.mta.hu

 

Dénes Ádám

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során

denes.adam@koki.mta.hu

 

Fekete Csaba

 • Az energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok elektrofiziológiai vizsgálata.

fekete.csaba@koki.mta.hu

 

Gereben Balázs

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

gereben.balazs@koki.mta.hu

 

Gulyás Attila

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata

gulyas.attila@koki.mta.hu

 

Hájos Norbert

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

hajos.norbert@koki.mta.hu

 

Hangya Balázs

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hangya.balazs@koki.mta.hu

 

Hrabovszky Erik

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció és a pubertás központi idegrendszeri szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával

hrabovszky.erik@koki.mta.hu

 

Káli Szabolcs

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

kali.szabolcs@koki.mta.hu

 

Kalló Imre

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban

kallo.imre@koki.mta.hu

 

Katona István

 • Új jelátviteli útvonalak molekuláris, anatómiai és élettani vizsgálata az agykéreg fejlődésében és működésében
 • Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára

katona.istvan@koki.mta.hu

 

Kittel Ágnes

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

kittel.agnes@koki.mta.hu

 

Kovács Krisztina

 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

kovacs.krisztina@koki.mta.hu

 

Környei Zsuzsa

 • A mikroglia-neuron interakció vizsgálata

kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu

 

Maglóczky Zsófia

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

magloczky.zsofia@koki.mta.hu

 

Makara Judit

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

makara.judit@koki.mta.hu

 

Nusser Zoltán

 • Hippokampalis szinaptikus neurotranszmisszio diverzitasanak tanulmanyozasa.

nusser.zoltan@koki.mta.hu

 

Nyíri Gábor

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel.
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában.

nyiri.gabor@koki.mta.hu

 

Rózsa Balázs

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

rozsa.balazs@koki.mta.hu

 

Sárvári Miklós

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

sarvari.miklos@koki.mta.hu

 

Sperlágh Beáta

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel  
 • Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

sperlagh.beata@koki.mta.hu

 

Szabadics János

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata

szabadics.janos@koki.mta.hu

 

Szabó Gábor

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

szabo.gabor@koki.mta.hu

 

Tóth Máté

 • A prefrontális kéreg emociónális szabályozó szerepe
 • A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában

toth.mate@koki.mta.hu

 

Vizi E Szilveszter

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

esvizi@koki.mta.hu

 

Zelena Dóra

 • A median raphe magatartási szerepe

zelena.dora@koki.mta.hu

8. Ifjúsági Bolyai Pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 8. Ifjúsági Bolyai Pályázatot.


Pályázók köre
Pályázhat a 2015/2016. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diák, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, bármilyen szakirányú BSc képzésben és osztatlan orvos- és kétszakos tanárképzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgató.
Téma
Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai
vagy
Mesterséges evolúció: Új baktériumok létrehozása és felhasználása az emberi életminőség javítására

Tematikai követelmények:
A dolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről (maximum 5 oldalban). Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. Továbbá a dolgozat témája vagy annak része is lehet egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok, avagy statisztikai elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatosan.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a győztes hallgató a Bolyai Díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

További információk: a pályázatfigyelő honlapján

A 2016-os Liftbeszéd Fesztivál díjazottjai

A II. Élettudományi Liftbeszéd Fesztivál szervezői ezúton is köszönik minden résztvevőnek, zsűritagnak, szponzornak és hallgatónak a részvételt, és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Szponzoraink az idén: Microtrade Kft. (fb), Műcsarnok (fb), Magyar Orchidea Társaság (fb)

A résztvevők idén is három kategóriában indulhattak, és minden kategóriában ketten kaptak díjat a legjobb liftbeszéd (2 perces, tudományos-ismeretterjesztő előadás) megtartásáért. Ebben az évben is remek, összeszedett előadásokat hallhattunk, amiknek a felvételei a nevekre kattintva megtekinthetőek lesznek a honlapon. A felvételeket köszönjük Vajna Balázsnak.

A zsűri tagjai a 2016-os évben: Scheuring István,  Rédei Tamás,  Kovács Mihály,  Molnár Orsolya,  Solti Ádám,  Joós Andrea,  Laza Bálint és  Kovács M. Gábor.

„MSc előtti” kategória
1. Babiczky Ákos
2. Reicher Vivien

MSc kategória
1. Miskolczi Christina
2. Boda Attila

„MSc utáni” kategória
1. Mokos Judit
2. Orbán Ildikó

Különdíjban részesültekKiss Lola Virág, Merczel Kinga, Szentirmai Veronika, Ignácz Attila

 

Az eseményről a CivilTv11 összefoglalót készített, ami az alábbi linken megtekinthető: CivilTv11 blog

Állás: MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Az MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport fiatal kutatókat keres. (végzős hallgatót, diplomával vagy PhD fokozattal rendelkezőt)

Feladat: Tudományos kutatómunka végzése multidrog-kötő fehérjék (ABC fehérjék, metabolikus enzimek, és transzkripciós faktorok) területén elméleti módszerek (bioinformatika, molekuláris dinamika, stb.) alkalmazásával.

Feltételek:

 • Angol nyelvtudás;
 • Alapszintű programozási ismeretek;
 • Magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség.

Amit nyújtunk:

 • Izgalmas kutatási témák;
 • Motiváló környezet;
 • PhD képzést támogatunk.

További részletek a felhívásban, vagy a honlapon.